Podróż do domu


2019-01-11
Szanowni Państwo – Rodzice i Opiekunowie
Podopieczni Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania
Z przyjemnością informujemy, że Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania rozpoczyna realizację
kolejnego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz wychowanek i
wychowanków pieczy zastępczej pn. PODRÓŻ DO DOMU - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego
Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin poprzez realizację wybranych usług aktywnej
integracji.

Szczegóły:
Informacje o projekcie

 

2019-01-11
Rozpoczynamy rekrutację do I cyklu projektu PODRÓŻ DO DOMU.

Szczegóły rekrutacji:
Rekrutacja do I cyklu

 

2019-08-02
Przedstawiamy aktualności z realizacji I cyklu projektu PODRÓŻ DO DOMU. Wyjazd przesuwamy na
wrzesień 2019!

Szczegóły:
Aktualności i cyklu