O placówce


    Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania to obecnie największa placówka opiekuńczo-wychowawcza we Wrocławiu. W 2008 roku, kiedy zaczynaliśmy działanie Centrum, dzieci przebywających w naszym domu było zaledwie 30. Dziś to 18 grup wychowawczych, gdzie swoje bezpieczne dzieciństwo i okres dorastania przeżywa około 200 wychowanków. Od 2009 roku do 2011 roku współpracowaliśmy wraz z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym tworząc jedno centrum, ale wraz z nową ustawą zadania dotyczące adopcji przejął Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
    Z dniem 1 kwietnia 2015 roku nastąpiła fuzja z placówką opiekuńczo- wychowawczą przy ul. Borowskiej 181-187 (dawniej: Przystanek Dobrej Nadziei), po czym wspólnie realizujemy zadania jako Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania.

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania
Budynek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Lekcyjnej
    Z całym sztabem specjalistów i wychowawców staramy się, by czas spędzony we WCOW nie był dla naszych wychowanków czasem zmarnowanym. Każde dziecko ma swoje marzenia, ale dla większości naszych dzieci jedynym marzeniem jest mieć szczęśliwą rodzinę i bezpieczny dom. Choć nie jest to łatwe zadanie, to staramy się sprostać tym marzeniom. Tam, gdzie istnieje tylko szansa i nadzieja na powrót dziecka do swojej rodziny biologicznej dokładamy wszelkich starań by tak się stało. Są jednak takie sytuacje, kiedy drogi dziecka i jego rodziców na zawsze się rozchodzą, wówczas poruszamy niebo i ziemię, by znaleźć dom i ludzi, którzy na nowo nauczą nasze dzieci co to znaczy ufać i kochać. Wśród naszych wychowanków mamy i takich, którzy przekroczyli próg dorosłości i każdego dnia uczą się samodzielności i odpowiedzialności za swoje życie. Realizujemy wiele inicjatyw artystycznych, edukacyjnych i sportowych, by dać dzieciom jak najwięcej możliwości rozwoju i poszukiwania szans na lepsze życie.