Podróżować to znaczy żyć


18 grudnia 2015 r. w Teatrze TOTU uroczystym koncertem zakończył się projekt „Wrocławska Podróż do Wolontariatu”, realizowany od lutego 2013 r. Do trzech edycji projektu zaproszonych zostało 100 wolontariuszy i 50 wychowanków z pieczy zastępczej. Każda edycja trwała 10 miesięcy. Był to czas dla wolontariuszy i wychowanków na realizację założeń projektu. Nawiązało się wiele relacji, przyjaźni między wolontariuszami i wychowankami. Wolontariusze, którzy w większości byli studentami pedagogiki poznali system rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Stali się dużą pomocą dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Projekt przyniósł wiele pozytywnych zmian postaw społecznych wśród wychowanków, a wolontariuszom dał możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia. Część z wolontariuszy biorących udział w projekcie, po jego zakończeniu podjęła zatrudnienie w placówce opiekuńczo- wychowawczej, a część kontynuuje wolontariat. Podczas koncertu kończącego projekt- podsumowywaliśmy podjęte działania, a także wspominaliśmy dzięki multimedialnej prezentacji- wiele wspólnie spędzonych chwil. Gwiazdą koncertu był znany zespół Sound’N’ Grace, który uświetnił swoim występem cały wieczór. 

"Podróżować to znaczyć żyć" (Ch. Andersen)- i choć projekt się zakończył, to dla wielu jego uczestników dopiero rozpoczęła się prawdziwa podróż: do przyjaźni, dorosłości, pracy... Może jeszcze kiedyś usłyszymy o losach naszych podróżników? Śledźcie naszą stronę!

Zapraszamy do galerii zdjęć z projektu i koncertu.