Integracja przez Inspiracje


W grudniu odbyło się  spotkane z grupą z Hiszpanii składającą się z 12 osób- pracowników różnych instytucji z naszymi dziećmi mieszkającymi w naszych domkach na „Podwalu” i „Kołłątaja” w celu zapoznania się z funkcją mieszkań i metodyką pracy w tym miejscu.

to innowacyjny projekt edukacyjny skierowany do pracowników publicznych instytucji pomocowych: pracowników socjalnych, asystentów, rodziny, kuratorów sądowych.

Projekt jest inicjatywą trzech instytucji: Wrocławskiej Fundacji In Posterum – niemieckiej organizacji RegioVision GmbH Schwerin oraz hiszpańskiej placówki edukacyjnej – DECROLY.

Wspólnie dostrzegamy potrzebę zmiany podejścia do procesu wyrównywania szans młodzieży przedwcześnie opuszczającej system edukacji. W sposób niekonwencjonalny, ciekawy i motywujący chcemy zainspirować uczestników projektu do partnerskiej współpracy z podopiecznymi opartej na empatii, zaufaniu, lojalności i współodpowiedzialności.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozpowszechnienie stosowania metod edukacji pozaformalnej w publicznych instytucjach pomocowych.

Takie projekty pozwalają nam nauczyć się nowych umiejętności, poznać kulturę innych krajów, a także zaprzyjaźnić się z nowymi osobami.

Czekamy na kolejne spotkania!

Zapraszamy do galerii zdjęć.