Wrocławska podróż do wolontariatu


    Z myślą o lepszej przyszłości Wychowanków i Wychowanek wrocławskich placówek pieczy zastępczej Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania, w imieniu Gminy Wrocław, realizuje projekt WROCŁAWSKA PODRÓŻ DO WOLONTARIATU.

    Kierujemy się przekonaniem, że doświadczenie, wiedza i zaangażowanie wolontariuszy i wolontariuszek w działania na rzecz instytucji pieczy zastępczej są BEZCENNE dla przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu naszych podopiecznych. Dlatego celem głównym projektu jest rozwój wolontariatu wspierającego działania podmiotów zajmujących się pieczą zastępczą we Wrocławiu, działających na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu wychowanków pieczy zastępczej.

    Projekt rozpoczął się w lutym 2013r. od akcji informacyjno-promocyjnej na terenie Wrocławia i rekrutacji uczestników do Projektu. Podzielony jest na trzy edycje. Pierwsza edycja (kwiecień 2013r. – styczeń 2014r.) druga (listopad 2013r. – sierpień 2014r.) trzecia (październik 2014r – lipiec 2015r.)

    Dowiedz się więcej o projekcie: www.podrozdowolontariatu.pl